VLADA PRIHVATILA IZVJEŠĆE O PROVEDBI SMJERNICA ZA RAZVOJ I PROVEDBU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Vlada RH na sjednici od 21. lipnja 2017. prihvatila je Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2016. godinu, kako ga je predložilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Smjernice su nacionalni strateški dokument za trogodišnje razdoblje koji postavlja prioritete i ciljeve u području ukupne politike zapošljavanja u RH, a to su: povećanje stope zaposlenosti stanovništva, poboljšanje konkurentnosti, povećanje mobilnosti radne snage kroz profesionalnu, prostornu i obrazovnu pokretljivost te osiguranje usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.

Smjernice definiraju glavne izazove na tržištu rada, prioritete i ciljeve djelovanja iz kojih proizlazi popis intervencija, kao i popis mjera i aktivnosti koje će odgovoriti na prepoznate izazove, uzimajući u obzir kriterije provedbe, indikatore, izvore financiranja, korisnike te nositelje pojedinih aktivnosti, procedure praćenja, izvještavanja te evaluacije poduzetih mjera. Svaki nositelj pojedinih intervencija iz Smjernica obvezan je u svojoj nadležnosti pratiti provođenje istih, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaduženo je za izradu objedinjenog izvješća o provedenim intervencijama te podnošenje godišnjeg izvješća Vladi Republike Hrvatske. U skladu s obvezom, MRMS je izradio Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2016. Ovo je drugo Izvješće o provedbi intervencija, a odnosi se na intervencije koje su nadležna tijela i institucije provodila tijekom 2016. te za koje su MRMS-u dostavili podatke o provedbi.

Izvješće se može pročitati ovdje.