Tržište rada i zapošljavanje

Uprava za tržište rada i zapošljavanje:
 • obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje,
 • izrađuje prijedloge strateških dokumenata na području razvoja tržišta rada i zapošljavanja u suradnji s nadležnim ministarstvima za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje, te regionalni razvoj,
 • obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području tržišta rada i zapošljavanja,
 • prati aktivne politike zapošljavanja,
 • prati ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada,
 • prati usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada te predlaganje mjera poboljšanja s ciljem povećanja zaposlenosti, kao što su mjere radnih prekvalifikacija, dokvalifikacija, dodatno usavršavanje, obrazovni profili bitni za potrebe tržišta rada,
 • rješava u drugom stupnju žalbe na rješenja prvostupanjskih tijela u djelokrugu ministarstva,
 • radi na izradi i davanju pravnih mišljenja u vezi primjene propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja,
 • obavlja upravno postupanje i upravni nadzor u vezi s primjenom propisa tržišta rada i zapošljavanja,
 • pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima i nezaposlenim osobama,
 • prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja,
 • sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora iz područja zapošljavanja.
Ustrojstvo Uprave za tržište rada i zapošljavanje:
 • Sektor za tržište rada
  • Služba za pravne poslove
  • Služba za usklađivanje obrazovanja i tržišta rada
 • Sektor za zapošljavanje
  • Služba za aktivnu politiku zapošljavanja
  • Služba za praćenje međunarodne politike zapošljavanja