Katalog zakona i propisa

Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata koji uređuju ili opisuju djelovanje Uprave za rad i tržište rada na području tržišta rada i zapošljavanja.        Poticanje zapošljavanja i povećanje zapošljivosti:         Sezonski rad u poljoprivredi:
  • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona („Narodne novine“, broj 64/12)
  • Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 125/17)
        Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada:       Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom:
  • Odluka o donošenju cjenika usluga profesionalne rehabilitacije:
  Ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca i slučaju blokade računa poslodavca:
  • Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 70/17)
  • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
  • Obrazac RPS-01
  • Obrazac ZPN-01
  • Obrazac ZMP-01
      Mobilnost radnika:
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (NN 122/17