Rad

Uprava za rad i zaštitu na radu:
 • obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na individualne i kolektivne radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu i tripartitnu suradnju,
 • izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu,
 • izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja rada i zaštite na radu,
 • pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima,
 • obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira kolektivne ugovore,
 • prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju,
 • vodi evidenciju o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima,
 • provodi međunarodne ugovore iz područja rada i zaštite na radu i sudjeluje u postupku sklapanja bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora iz području rada,
 • obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga radnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području rada i zaštite na radu,
 • radi na izradi i davanju pravnih mišljenja u vezi primjene propisa iz područja rada i zaštite na radu,
 • upravno postupa i provodi upravni nadzor u vezi s primjenom propisa o rada i zaštiti na radu,
 • prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja rada i zaštite na radu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
Ustrojstvo Uprave za rad i zaštitu na radu:
 • Sektor za rad i socijalno partnerstvo
  • Služba za rad
  • Služba za socijalno partnerstvo
 • Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove.
  • Služba za zaštitu na radu
  • Služba za upravne poslove