Popis udruga poslodavaca registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

POPIS UDRUGA POSLODAVACA REGISTRIRANIH U MINISTARSTVU RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA koji nisu do 30. lipnja 2017. godine prijavili prestanak djelovanja
Naziv udruge poslodavaca
Udruga hrvatskih putničkih agencija, Isidora Kršnjavoga 1/II, Zagreb
Udruga poslodavaca drvne i papirne industrije, Trg Mažuranića 13, Zagreb
Udruga poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, štedno kreditnih zadruga i stranih predstavništava Hrvatske , Trg Mažuranića 13, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga poslodavaca prometa, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga poslodavaca graditeljstva, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga financijskog poslovanja , Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Savska cesta 41/VII, Zagreb
Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu, Rugvička 1, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca i poduzetnika u djelatnosti industrije građevnog materijala-proizvodnje opeke i crijepa, Rendićeva 27, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga poljoprivredne i prehrambene industrije, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga kemijske industrije , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga elektroindustrije, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga trgovine, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga ugostiteljstva i turizma , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga poslodavaca industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga tekstilne i kožne industrije , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatski grafičar-Udruga poslodavaca, Brešćenskoga 4, Zagreb
Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, Avenija Večeslava Holjevca 20, Zagreb
Hrvatska zajednica narodnih i otvorenih učilišta - Udruga poslodavaca, Vojnovićeva 42/2, Zagreb
Transportkomerc-Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika-poslodavaca, Martićeva 8, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga metalne industrije, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga malih i srednjih poduzetnika  , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga drvne i papirne industrije, Radnička cesta 52 , Zagreb
Udruga ortopedske tehnike, Ruđera Boškovića 19, Split
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga ljekarnika , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca  - Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga poslodavaca humanitarnog razminiranja, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga geodetsko geoinformatičke struke  , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga zaštitarske djelatnosti , Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga  informatičke i komunikacijske djelatnosti, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga novinskih izdavača, Radnička cesta 52 , Zagreb
Udruga hrvatskih poduzetnika u pomorskom poslovanju-Udruga poslodavaca, Vodnikova 10, Zagreb
Hrvatska udruga radija i novina , Klanjčić 15, Zagreb
Regionalna udruga poduzetnika, Užarska 17, Rijeka
Hrvatska udruga auto struka, Unčanska 2,  Zagreb, Lučko
Hrvatska udruga poslodavaca-Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga prodaje i servisa medicinske i laboratorijske opreme, Masarykova 22/I, Zagreb
Udruga upravitelja nekretninama, Masarykova 22/I, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga developera, Radnička cesta 52,  Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga proizvođača lijekova, Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga poslodavaca na poslovima razminiranja, Bjelovarska 42, Dugo Selo, Lukarišće
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga  nautičkog sektora, Bernardinova 1, Split
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima, Radnička cesta 52,  Zagreb
Kamping udruženje Hrvatske, Bože Milanovića 20, Poreč
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga poslodavaca u obrazovanju, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga privatnih poslodavaca u fizikalnoj terapiji Hrvatske, Prve Poljanice 3, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga energetike, Radnička cesta 52, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga grafičara i nakladnika, Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga poslodavaca u protuminskom djelovanju, Kanalska 2g, Lučko
Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga profesionalaca za fondove Europske Unije, Radnička cesta 52, Zagreb
Udruga poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu, Heinzelova 4a, Zagreb
Udruga poslodavaca Hrvatske elektroprivrede, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
Hrvatska udruga poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti, Voćarska cesta 37, Zagreb