Prijedlog plana propisa

2017.

Utvrđuje se Prijedlog plana propisa iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2017. godinu, kako slijedi:
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 1. Zakona o procjeni učinka propisa (,,Narodne novine'', broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (EU) I tromjesečje
2. Zakon o dodatnoj odgovornosti kod podugovaranja u području upućivanja radnika(EU) I tromjesečje
3. Zakon o osiguranju radničkih potraživanja I tromjesečje
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom I tromjesečje
5. Zakon o prijenosu mirovinskih prava (EU) I tromjesečje
6. Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima II tromjesečje
7. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti II tromjesečje
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja II tromjesečje
9. Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta II tromjesečje
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa (,,Narodne novina'', broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem II tromjesečje
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju II tromjesečje
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima II tromjesečje
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

2016.

Utvrđuje se Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2016. godinu, kako slijedi:
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju II kvartal
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima II kvartal
3. Zakon o prijenosu mirovinskih prava II kvartal
4. Zakon o osiguranju radničkih potraživanja III kvartal
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti IV kvartal
PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/2011)
R. br. Naziv propisa (zakonodavne mjere) Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o plaćama u javnom sektoru III kvartal
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem IV kvartal
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba IV kvartal
 Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

2015.

Utvrđuje se Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2015. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih kvlifikacija I. kvartal

PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA

Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

/ / /
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

2014.

Utvrđuje se Prijedlog plana propisa iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2014. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

Na temelju članka 9. stavka  2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. / /

PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA

Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa

(„Narodne novine“, broj 90/2011)

R. br.

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Upućivanje u proceduru Vlade RH

1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija IV. kvartal 2014.
2. Zakon o kategorizaciji poslova prema štetnosti i utjecaju na psihofizičko stanje radnika IV. kvartal 2014.
Prijedlog plana propisa možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu

Na 132. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu.