Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koje se nalazi na adresi https://mrosp.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://mrosp.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
  • Za dio sadržaja nisu korišteni jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja.
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
  • Video zapisi ne sadrže podnaslove.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Izjava je zadnji put preispitana 23. listopada 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrms.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.