Registar pružatelja

Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sadrži aktualne podatke o pružateljima socijalnih usluga koji imaju važeće rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. Sadržaj i način objave Registra definiran je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 31/2023). Registar sa svim javno dostupnim podacima može se preuzeti putem poveznice: Registar (JSON).

Na stranici je omogućeno pretraživanje pružatelja socijalnih usluga korištenjem većeg broja filtera. Rezultate pretraživanja koje ćete dobiti nakon odabira poveznice „Pretražite“ moguće je preuzeti u CSV, Excel i PDF datoteci (naziv, adresa sjedišta i kontakt podaci pružatelja). Odabirom poveznice „Prikažite više“ otvorit će se detaljni podaci o pružatelju, s te stranice moguće je preuzeti sve prikazane podatke u PDF datoteci.

U slučaju promjene objavljenih podataka, pružatelji socijalnih usluga isto dostavljaju nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave ili iznimno putem e-mail adrese: registri@mrosp.hr.
Vrsta pružatelja usluga:
Oblik pružatelja usluge:
Vrste lokacija pružatelja:
Županija:
Naziv pružatelja usluge:
OIB pružatelja usluge:
Vrsta osnivača:
Naziv osnivača:
Vrsta usluge:
Vrsta korisnika:
Datum unosa:   -
U mreži Ministarstva:     Aktivni: