Pokliznuća i spoticanja u ravnini kretanja

Akcija 2014. godine za sprječavanje nezgoda na radnome mjestu uslijed pokliznuća i spoticanja na istoj razini. logo-web Odbor viših inspektora rada (Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)) odlučio je održati 2014. godine akciju za sprječavanje nezgoda na radnome mjestu uslijed pokliznuća i spoticanja na istoj razini.

Rezultati kampanje:

Završna konferencija:

Dana 18. lipnja 2015. godine održana je u Tallinnu, Republika Estonija, završna konferencija o EU SLIC kampanji 'Pokliznuća i spoticanja u ravnini kretanja'. Na konferenciji su prikazani rezultati kampanje po zemljama članicama, a posebno su predstavljeni rezultati kampanje iz Estonije, Hrvatske, Portugala, Rumunjske i Švedske. Izvješće sa završne konferencije možete preuzeti ovdje, a više informacija o rezultatima kampanje pogledajte na web stranicama estonske inspekcije rada.

O kampanji:

Za pripremu i koordinaciju akcije bila je formirana Radna grupa pod vodstvom Estonije, uključujući predstavnike iz Irske, Poljske, Danske, Velike Britanije i Europske agencije za sigurnost i zaštitu na radu. Zadatak Radne grupe je priprema mjera za kontrolu i informiranje poslodavaca i radnika. U sklopu informativne kampanje bit će razrađen interaktivni obrazovni software, koji prikazuje situacije u kojima može nastati opasnost poskliznuća i spoticanja, kao i mjere za sprječavanje takvih situacija. Također, bit će pripremljen raspored provođenja kampanje u 2015. godini i promidžbeni poster. Informacijske aktivnosti također uključuju prikazivanje video priloga Napo-a o opasnostima poskliznuća i spoticanja, pripremljenih od strane Europske agencije za sigurnost i zaštitu na radu u 2013. godini. Kampanja ima za cilj sprječavanje nezgoda i ozljeda uslijed poskliznuća i spoticanja. Kampanja je usmjerena na informiranje radnika u sljedećim područjima gospodarstva:
  • prehrambena industrija
  • metaloprerađivačka industrija
  • zdravstvena zaštita
  • ugostiteljstvo
  • trgovina na veliko i malo (skladištenje).
Više o kampanji možete pronaći ovdje. Korisni dokumenti: