Zaštita na radu

„Služba za zaštitu na radu:
 • obavlja normativne, upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu,
 • stvara sustav za provođenje i praćenje zaštite na radu,
 • daje prijedloge unaprjeđenja i unaprjeđuje zaštitu na radu,
 • priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja zaštite na radu,
 • izrađuje mišljenja u vezi s provedbom propisa zaštite na radu,
 • izrađuje programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima zaštite na radu u okviru trajnog stručnog usavršavanja,
 • organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu,
 • vodi prvostupanjski postupak i rješava u upravnim stvarima o zahtjevima za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu I i II, priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu I i II,
 • vodi drugostupanjski postupak i rješava u upravnim stvarima o zahtjevima u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu,
 • pruža stručnu pomoć tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima, sindikatima, ustanovama i trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu,
 • priprema stručne podloge i analize iz područja zaštite na radu,
 • utvrđuje kriterije i postupke prilagođavanja organizacije rada,
 • surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu,
 • prati, informira i koordinira kontinuiranu razmjenu podataka o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • vodi projekte i provodi kampanje zaštite na radu,
 • prati strane propise iz područja zaštite na radu,
 • vodi i uređuje hrvatsku stranicu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pri Europskoj agenciji za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA),
 • sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu,
 • obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.“
Važne informacije iz zaštite na radu: Propisi zaštite na radu (osim na ovim stranicama nalaze se i na stranicama Europske Agencije za zaštitu na radu): Elektronička zbirka pravnih propisa Republike Hrvatske: