Početak projekta SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi

ZAGREB - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavilo je projekt „Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“ (SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Projekt će se provoditi od početka srpnja 2015. do kraja lipnja 2016., a ukupna mu je vrijednost milijun i 200 kuna. Projekt je predstavio ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., a elemente istraživanja koje je srž projekta, njegov voditelj dr. sc. Šime Smolić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao koordinator SHARE projekta u Hrvatskoj, pruža snažnu potporu istraživanju koje će omogućiti donošenje učinkovitih politika temeljenih na dokazima kojima je glavni cilj poboljšanje kvalitete života naših građana starije životne dobi. Ovaj je projekt i pozitivan primjer mogućnosti korištenja zajedničkih europskih i nacionalnih sredstava, sinergije znanstvenih istraživanja i oblikovanja specifičnih politika, istaknuo je ministar Mrsić predstavljajući 6. val SHARE istraživanja koje se prvi puta provodi u Hrvatskoj. Uz Europsku komisiju i nacionalna sredstva, projekt financijski podupire i NIA (National Institute on Aging) iz SAD-a. Cilj implementacije SHARE projekta u Hrvatskoj stvaranje je baze za istraživanje procesa starenja na individualnoj i agregatnoj razini. Uključivanje Hrvatske u SHARE podrazumijeva primjenu razrađene istraživačke infrastrukture koja prikuplja međunarodno usporedive individualne podatke najviše kvalitete. Demografski podaci o obitelji i socijalnim mrežama, o zdravstvenom statusu pojedinca, o zaposlenju i umirovljenju samo su neki od podataka koji se namjeravaju prikupiti od ispitanika starih 50 godina i više na području Republike Hrvatske. Svi ti podaci poslužit će kao podloga za kreiranje novih politika kojima će se nastojati ublažiti posljedice starenja stanovništva na živote pojedinaca i funkcioniranje države u cjelini. Previđeno je trajanje SHARE-a na europskoj razini najmanje do 2024. godine. Ovdje Letak_SHARE_HR možete pronaći informativni letak o projektu SHARE i njegovoj provedbi u Hrvatskoj.