Postignut dogovor o Prijedlogu Direktive EP i Vijeća o primjeni Direktive 96/71/EZ o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga

BRUXELLES - Na Vijeću ministara nadležnih za zapošljavanje i socijalna pitanja (EPSCO) na kojem je sudjelovao prof. dr. sc. Mirando Mrsić dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava, postignut je dogovor država članica oko prijedloga Direktive 96/71/EZ. Dogovor je postignut nakon cjelodnevnih pregovora između država članica, Vijeća EU i Europske komisije te tri kruga ministarskih rasprava. Nakon što na prošlom Vijeću EPSCO održanom 15. listopada 2013. u Luksemburgu nije postignut dogovor oko prijedloga Direktive, pojedine su države članice (među kojima je vodeća Francuska) zatražile stavljanje Direktive na dnevni red ovog Vijeća, s ciljem postizanja dogovora. Ovim prijedlogom Direktive, koji je bitan dio Jedinstvenog tržišnog akta I, želi se postići jačanje jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU, poboljšati zaštita upućenih radnika, spriječiti zlouporabe vezane za radne uvjete te zaštititi socijalna prava radnika. Prijedlog Direktive želi postaviti više standarde vezane za informiranje radnika i poslodavaca o njihovim pravima i obvezama i uspostaviti suradnju među nacionalnim tijelima, koja su zadužena za upućivanje radnika. Na prijedlogu Direktive raspravljalo se od početka 2012. godine, ali države članice nikako nisu uspjele pronaći dogovor oko dva otvorena pitanja: članka 9. Nacionalne mjere kontrole i članka 12. Odgovornost podugovarača. Nakon zahtjevnih bilateralnih pregovora i tri kruga ministarskih rasprava, litvansko Predsjedništvo je predložilo kompromisni prijedlog teksta, koji je bio prihvatljiv za većinu država članica, pa tako i za Hrvatsku, Poljsku i Irsku, koje su pristankom na prijedlog osigurale dovoljan broj glasova da prijedlog bude izglasan. Kratki sadržaj dogovorenog prijedloga Direktive: Vezano za članak 9. Nacionalne mjere kontrole, dogovoreno je da države članice mogu uvoditi administrativne zahtjeve i kontrolne mjere samo kako bi osigurale učinkoviti nadzor usklađenosti s obvezama propisanim ovom Direktivom i Direktivom 96/71/EZ pod pretpostavkom da su mjere opravdane i proporcionalne u skladu sa pravom EU. O tim mjerama će se morati obavijestiti Europsku komisiju, a pružatelje usluga informirati preko jedinstvene nacionalne web stranice. Vezano za članak 12. Odgovornost podugovarača, dogovoreni tekst propisuje da, sukladno aktivnostima navedenim u prilogu Direktive 96/71/EZ (građevinski sektor), države članice će omogućiti mjere koje u podugovaračkom lancu osiguravaju da upućeni radnik može držati odgovornim ugovarača (kojem je radnikov poslodavac direktni podugovarač) uz ili umjesto poslodavca, vezano za bilo kakva izvanredna neto primanja (outstanding net remuneration) koja odgovaraju stopama minimalne plaće, u skladu sa EU i nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom, koje omogućuju u direktnom odnosu podugovaranja učinkovite i proporcionalne sankcije protiv ugovarača, kako bi se borilo protiv prijevara i zloupotreba (fraud and abuse), u situacijama kada radnici imaju poteškoće sa ostvarivanjem svojih prava. Ova Direktiva poboljšava nadzor i provedbu odredbi o upućivanju radnika propisanih u Direktivi 96/71/EZ, koja regulira uvjete zapošljavanja radnika koji su privremeno upućeni u drugu državu članicu vezano za prekogranično pružanje usluga i propisuje da države primateljice (host countries) trebaju osigurati da upućeni radnici imaju minimum zaštite u državi primateljici (vezano za zaštitu i zdravlje na radu, najduže trajanje radnog vremena, minimalna plaća itd.). Sljedeći korak je postizanje dogovora oko prijedloga Direktive s Europskim parlamentom, po mogućnosti prije parlamentarnih izbora 2014.