Katalog zakona i propisa

Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava:

Rad i radno pravo

Propisi doneseni sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu:

Provedbeni propisi koji se primjenjuju kao pravna pravila temeljem čl. 113. st. 2. Zakona o zaštiti na radu:

Propisi koji se primjenjuju kao pravna pravila temeljem čl. 114. Zakona o zaštiti na radu:

Tržište rada i zapošljavanje

Posredovanje pri zapošljavanju:

Poticanje zapošljavanja i povećanje zapošljivosti:

Sezonski rad u poljoprivredi:

  • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona („Narodne novine“, broj 64/12)
  • Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 125/17)

Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom:

 

Ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca:

  • Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 70/17)
  • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
  • Obrazac RPS-01
  • Obrazac ZPN-01
  • Obrazac ZMP-01

Mobilnost radnika:

  • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (NN 122/17)

Programi i projekti Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti

 Mirovinski sustav

Bipartitni ugovori i sporazumi o socijalnom osiguranju:

Socijalno partnerstvo