Izjednačavanje prava obrtnika s pravima radnika za vrijeme nezaposlenosti

ZAGREB – Kako bi osigurali odgovarajuću materijalno pravnu zaštitu obrtnika koji su primorani „zatvoriti“ obrt, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pokrenut će postupak izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Naime, prema važećem zakonu pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti ostvaruju samo radnici po prestanku radnog odnosa. Razlog tomu je što su svi radnici u radnom odnosu obvezno osigurani za slučaj nezaposlenosti. Za navedeno osiguranje plaćaju doprinos za zapošljavanje, a upravo iz sredstava ostvarenih po osnovi tih doprinosa financira se novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti. Predviđenim izmjenama i dopunama Zakona omogućit će se i obrtnicima stjecanje statusa osiguranika u sustavu obveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Kako bi im to bilo omogućeno, plaćat će doprinos za zapošljavanje i u slučaju kada iz opravdanih razloga prestanu obavljati djelatnosti, odnosno odjave obrt iz Obrtnog registra, moći će ostvariti pravo na novčanu naknadu. Trajanje prava na novčanu naknadu utvrditi će se ovisno o ukupnom vremenu provedenom u sustavu osiguranja, a visina novčane naknade utvrđivati će se prema osnovici za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja. „Na ovaj način izjednačavamo prava obrtnika s pravima radnika za vrijeme nezaposlenosti, što je tendencija i u zemljama Europske unije“, izjavio je ministar rada i mirovinskog sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., nakon sastanka s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Dragutinom Ranogajcem. „Želja nam je svima koji se odluče ući u nemirne poduzetničke vode ponuditi neku vrstu sigurnosne mreže u slučaju da njihov poduzetnički poduhvat doživi neuspjeh“, zaključio je ministar Mrsić. „Na neravnopravni status obrtnika kao vlasnika obrta u odnosu na njihove radnike ukazivali smo dugi niz godina. Stoga Hrvatska obrtnička komora pozdravlja donošenje izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U vrijeme velike nezaposlenosti koja ugrožava mnoge obrtničke obitelji, zahvaljujući razumijevanju i stručnosti ministra Mrsića i njegovih suradnika, ova zakonska promjena dat će  obrtnicima koji imaju poslovnih teškoća pravnu sigurnost i pomoć u osiguranju osnovnih egzistencijalnih potreba. Uz to, nezaposlenima će dati ohrabrenje i poticaj za ulazak u obrtništvo“, izjavio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.