Katalog zakona i propisa

Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata koji uređuju ili opisuju djelovanje Uprava za rad i tržište rada na području rada i radnog prava. Hrvatska u Europskoj uniji: Rad i radno pravo: Pravilnici: Zakon o minimalnoj plaći, NN 39/13 Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, NN 130/17 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u  Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst), NN 136/02   Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, NN 93/14 Pravilnici: Zakon o europskim radničkim vijećima, NN 93/14 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima, NN 127/17 Pravilnik: Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Pravilnik: Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14 Zakon o inspektoratu rada, NN 19/14