Sastanak pregovaračkog tima Vlade RH s predstavnicima sindikata državnih i javnih službi

ZAGREB - U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je sastanak članova pregovaračkog odbora Vlade RH s predstavnicima sindikata u državnim i javnim službama. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju socijalnog dijaloga u državnim i javnim službama. Sudionici sastanka suglasili su se da će se nastaviti razgovori Vlade RH i sindikata o svim pitanjima koji su zajednički svim zaposlenima u državnim i javnim službama. U cilju unapređenja socijalnog dijaloga u državnim i javnim službama, u resornim ministarstvima će se održavati redoviti sastanci sa sindikatima, a svako ministarstvo će imenovati osobu zaduženu za kontakt sa sindikatima. O pitanjima o kojima između Vlade i dijela sindikata postoji spor, Vlada će nastaviti razgovore sa tim sindikatima. Sudionici sastanka ujedno su zaključili da je nužno nastaviti razgovore o politici plaća u državnim i javnim službama, te će se na sljedećem sastanku u istom sastavu raspravljati o polaznim osnovama za politiku plaća u državnim i javnim službama. Uz ministra rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Miranda Mrsića, dr. med., sastanku su nazočili potpredsjednica Vlade RH Milanka Opačić, ministar financija Slavko Linić, ministar uprave Arsen Bauk i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović te zamjenici i pomoćnici ministara koji su dio Vladinog pregovaračkog tima.