Hrvatska neće biti blokirana u slučaju štrajka

ZAGREB - Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., rekao je da bi Vlada RH, kad bi udovoljila sindikatima u njihovim zahtjevima, morala otpustiti 17.000 radnika u javnim i državnim službama te je, pozvavši ih na pregovore, ustvrdio da Hrvatska, u slučaju da se štrajk održi, neće biti blokirana.  "Država neće biti blokirana jer postoje obveze i sa strane sindikata i poslodavca kojima se definira koji se poslovi moraju izvršavati u vrijeme štrajka", rekao je ministar Mrsić odgovarajući sindikatima javnih i državnih službi koji su najavili štrajk za 5. lipnja. Ustvrdio je da je nakon današnjeg istupa dijela Sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama Vladi "jasno da sindikati koji su najavili socijalni spor, na jučerašnji sastanak nisu došli s ciljem potizanja dogovora o očuvanju materijalnih prava već da opstruiraju proces". "Vlada RH je i dalje spremna nastaviti razgovore i pregovore sa sindikalnim pregovaračkim odborima te u dobroj vjeri dogovoriti način očuvanja radnih mjesta i materijalnih prava kad situacija u Hrvatskoj bude bolja i kad BDP bude u porastu", istaknuo je. Rekao je da je Vlada RH predložila pregovaračkim odborima pregovore o sklapanju sporazuma kojim bi se definirale mjere kojima bi se, osim definiranja ekonomskog trenutka povećanja plaća, definirao i položaj zaposlenih u državnim i javnim službama. Budući da takav sporazum ima učinke kolektivnog ugovora, Vlada mora pregovarati s pregovaračkim odborima koje čine reprezentativni sindikati bez obzira jesu li u sporu s Vladom ili ne. Vezano uz zahtjev sindikata za povratkom svih umanjenih prava na razinu prije umanjenja u protekloj godini, istaknuo je da tri posto umanjenja bruto plaće na godišnjoj razini iznosi oko 850 milijuna kuna. "Tri posto ili 850 milijuna kuna bi značilo otpuštanje 9000 radnika iz javne službe. Isplata regresa i božićnice za 2013. iznosi oko 700 milijuna kuna, što znači otpuštanje 7000 radnika. Sveukupno bi povratkom ovih sredstava, što sindikati zahtjevaju, iz državnih i javnih službi trebali otpustiti 17.000 radnika što ova Vlada neće učiniti jer se opredijelila da čuva radna mjesta i da se pokrije onima sredstvima koja ima", istaknuo je. Ministar Mrsić je podsjetio da je Vlada RH prije ovog smanjenja od tri posto na razini cijele države, povećala koeficijente plaća u prosvjeti u prosjeku 6 posto. Napomenuo je da je Vlada RH u pregovorima rekla da "može isplatiti ona sredstva koja ima, a čega nema ne može isplatiti" te da bi se Vlada RH kako bi ispatila božićnicu i regres, morala zadužiti, jer tih sredstava u proračunu nema. "U proračunu nemamo sredstava da bi nekome mogli uzeti tih 1,6 milijardu kuna da bismo vratili stvari koje smo uskratili u proteklih godinu dana", rekao je. Vezano uz Zakon o reprezentativnosti, istaknuo je da su nakon godinu dana provođenja uočili probleme vezane uz njegovo provođenje, te da su tijeku sastanci sa socijalnim partnerima gdje su predložene određene izmjene Zakona te će prijedlozi biti na saborskom zasjedanju u jesen.