Evidencija izdanih ovlaštenja

Sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ("Narodne novine", broj 112/14) Zavod za unapređivanje zaštite na radu vodi propisanu evidenciju ovlaštenih osoba koja se sastoji od: a) evidencije izdanih ovlaštenja poslodavaca fizičkih ili pravnih osoba, b) evidencije izdanih ovlaštenja fizičkih osoba.