Imenik Ministarstva

Ustrojstvena jedinica/ime i prezime, radno mjesto tel. fax.
Glavno tajništvo 01 6106835 01 6109638
Sanja Palčić glavna tajnica Ministarstva 01 6106835 01 6109638
Ana Vukas načelnica Sektora za ljudske potencijale i opće poslove 01 6109745 01 6109638
Sonja Juričić Cvitan voditeljica Službe za ljudske potencijale 01 6106468 01 6109638
Kristina Čulina voditeljica Službe za opće poslove 01 6109220 01 6109638
Jadranka Pizent načelnica Sektora za planiranje, financije i proračun 01 6109844 01 6109638
Ivančica Franjković načelnica Sektora za nabavu, informatičke i tehničke poslove 01 6109 213 01 6109638
Zlatko Ilak voditelj Službe za nabavu i informatičke poslove 01 6106 518 01 6109638
Ružica Mlakić voditeljica Službe za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima 01 6109 763 01 6109638
Uprava za rad 01 6106641 01 6109171
Karolina Ivanković pomoćnica ministra 01 6106 641 01 6109171
Josipa Klišanin načelnica Sektora za rad i zaštitu na radu 01 6106 510 01 6109171
Marina Gašpar Lukić voditeljica Službe za rad 01 6109 235 01 6109171
Jere Gašperov voditelj Službe za zaštitu na radu 01 6106 167 01 6109171
Inga Žic načelnica Sektora za industrijske odnose i europske poslove 01 6109 240 01 6109171
Olivera Fišeković voditeljica Službe za industrijske odnose i kolektivno pregovaranje 01 6106 313 01 6109171
Martina Cvitanović voditeljica Službe za europske poslove i međunarodnu suradnju  016109892 01 6109171
Uprava za tržište rada i zapošljavanje 01 6106311 01 6109614
Marija Knežević Kajari  pomoćnica ministra  01 6106 311  01 6109614
Irena Bačelić načelnica Sektora za tržište rada 01 6106 915 01 6109614
Vesna Tudek Barberić voditeljica Službe za pravne poslove 01 6106362 01 6109614
Zrinka Špoljarić voditeljica Službe za aktivnu politiku zapošljavanja 01 6106562 01 6109614
Dubravka Matić voditeljica Službe za praćenje međunarodne politike zapošljavanja 01 6106244 01 6109614
Uprava za mirovinski sustav 01 6106312 01 6109305
Melita Čičak pomoćnica ministra 01 6106 312 01 6109305
Milenko Popović načelnik Sektora za mirovinski sustav 01 6109 241 01 6109305
Sandra Frankić voditeljica Službe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti 01 6106 837 01 6109305
Mirna Kožul Ugarković voditeljica Službe za mirovinsko osiguranje 01 6106 317 01 6109305
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije 01 6472047 01 3696 592
Luka Rajčić pomoćnik ministra 01 6472 047 01 3696592
Naida Mekić načelnica Sektora za praćenje operativnih programa i unaprjeđenje sustava 01 6472 062 01 3696592
Ivana Matošin voditeljica Službe za praćenje i vrednovanje operativnih programa 01 6472040 01 3696592
Stella Čužić voditeljica Službe za financijsko planiranje i praćenje 01 6472 014 01 3696592
Ana Buljan načelnica Sektora za pripremu i provedbu projekata Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  01 6472054 01 3696468
Ivana Rogina Pavičić voditeljica Službe za pripremu i provedbu projekata u području tržišta rada i društvenog poduzetništva 01 6472006 01 3696592
Gordana Dragičević voditeljica Službe za projekte iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja i cjeloživotnog učenja 01 6472 055 01 3696592
Nada Trgovčević Letica voditeljica Službe za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i razvoja civilnoga društva 01 6472 034 01 3696592
Zrinka Malešević načelnica Sektora za upravljanje horizontalnim procesima 01 6472 029 01 3696592
Ante Džapo voditelj Službe za programiranje i financijske instrumente 01 6472 016 01 3696592
mr. sc. Štefica Belčić voditeljica Službe za analitiku i provedbu EU programa 01 6472 048 01 3696592
ESF upiti esf.info@mrms.hr 01 6472 047 01 3696592
Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja 01  6468475
Željka Martinović načelnica Samostalnog sektora 01 6468476
Samostalna služba za socijalno partnerstvo
Antonija Šakić voditeljica Samostalne službe za socijalno partnerstvo 01 6106343 01 6109171
Kabinet ministra   01 6106310  01 6109300
mr. sc. Marko Pavić ministar 01 6106 310 01 6109300
Katarina Ivanković Knežević državna tajnica 01 6106 720 01 6109300
Majda Burić državna tajnica 01 6106 660 01 6109300
Kata Gojević tajnica Kabineta ministra 01 6109 721 01 6109300
Miroslav Smetiško glavni savjetnik 01 6106 898 01 6109300
Marko Sever savjetnik ministra 01 6106 139 01 6109300
Matija Kikelj savjetnik u Kabinetu ministra 01 6106 158 01 6109300
Ivan Vidiš savjetnik u Kabinetu ministra 01 6106 662 01 6109300
Luka Novosel savjetnik ministra 01 6109 211 01 6109300
Marko Vidakušić savjetnik ministra 01 6106 169 01 6109300
Martina Topalović glasnogovornica 01 6109 843 01 6109300
 
Inspektorat rada
Adresa tel. fax.
Središnji ured Zagreb, Petračićeva 4 01 3696486 01 3696499
Izjava o upućivanju/ Posting declarations postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr
Područni ured Zagreb Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3 Radni odnosi: 01 6504504  01 6504523
Zaštita na radu: 01 6504505
Ispostava Bjelovar Bjelovar, Gundulićeva 1/II 043 211025 043 211024
Ispostava Karlovac Karlovac, Trg M. Šufflaya 1 047 804509 047 731387
Ispostava Sisak Sisak, I. K. Sakcinskog 24 044 525555 044 521280
 Područni ured Split  Split, Mike Tripala 6 021 407345 021 407357
Ispostava Dubrovnik Dubrovnik, Vukovarska 16 020 351103 020 351054
Ispostava Šibenik Šibenik, Stjepana Radića 30 022 331323 022 331441
Ispostava Zadar Zadar, Ivana Mažuranića 28 023 309847 023 251383
Ispostava Metković Metković, Stjepana  Radića 3 020 686665 020 690268
 Područni ured Osijek Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1d 031 250630 031 250636
Ispostava Požega Požega, Županijska ulica 19 034 290020 034 290029
Ispostava Slavonski brod Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, br. 1 035 415910 035 415911
Ispostava Virovitica Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 033 730005 033 730011
Ispostava Vukovar Vukovar, 204. Vukovarske brigade 63 032 422739 032 424934
 Područni ured Rijeka Rijeka, Lošinjska 16 051 356113 051 356342
Ispostava Senj Senj, Frankopanski trg 5 053 881130 053 881003
Ispostava Pula Pula,  Bože Gumpca 36 052 824125 052 825822 052650070
Područni ured Varaždin Varaždin, Ankice Opolski 2 042 658373 042 658398
Ispostava Krapina Krapina, Frana Galovića 1 c 049 315148 049315113
Ispostava Koprivnica Koprivnica, Taraščice 2 048 221848 048 221851
Ispostava Čakovec Zrinsko-Frankopanska 9 040 391970