Popis Reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. svibnja 2013. godine, temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", br. 124/09, 45/11), donijela popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Ulogu koordinatora za provedbu obveza koje proizlaze iz Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija (2005/36/EZ), preuzelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj možete preuzeti ovdje.
Red. br. Skupina profesionalnih djelatnosti - Naziv regulirane profesije* Nadležno tijelo Naziv pravnog akta na temelju kojeg je profesija regulirana
1. Regulirane profesije u području prometa nekretnina:
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina
Ministarstvo gospodarstva
 • Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12);
 • Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10);
 • Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08)
2. Regulirane profesije u području geologije:
 • Inženjer geologije
 • Geološki tehničar
Ministarstvo gospodarstva
 • Zakon o rudarstvu (NN 75/09 i 49/11);
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
3. Regulirane profesije u području rudarstva:
 • Inženjer rudarstva
 • Inženjer naftnog rudarstva
 • Rudarski tehničar
Ministarstvo gospodarstva
 • Zakon o rudarstvu (NN 75/09, 49/11);
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 09/00)
4. Regulirane profesije u području revizije:
 • Ovlašteni revizor
 • Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor
Ministarstvo financija
 • Zakon o reviziji (NN 146/05, 139/08, 144/12);
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06);
 • Program stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10-01/207, URBROJ: 513-10/10-1 od 31. svibnja 2010.);
 • Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10-01/208, URBROJ: 513-10/10-1 od 31. svibnja 2010.)
5. Regulirane profesije u području poreznog savjetovanja:
 • Porezni savjetnik
Ministarstvo financija
 • Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00);
 • Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 54/01);
 • Ispravak Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 79/01);
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 38/03)
6. Regulirane profesije u području carinskog postupka:
 • Ovlašteni carinski zastupnik
 • Ovlašteni carinski službenik
Ministarstvo financija
 • Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01);
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 65/02, 92/04, 180/04, 122/07);
 • Zakon o carinskoj službi (NN 83/09, 49/11, 34/12);
 • Carinski zakon (NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10);
 • Uredba o vrsti vatrenog oružja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 74/10);
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (NN 21/99, 40/99, 83/09);
 • Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske (NN 56/94, 51/96, 38/97, 41/97, 83/09);
 • Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika  Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 7/07, 83/09);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovjedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
 • Pravilnik o načinu postupanja i uporabi sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
 • Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
 • Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama (NN 58/12)
7. Regulirane profesije u području obrane:
 • Vojnik
 • Mornar
 • Dočasnik
 • Časnik
Ministarstvo obrane
 • Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07, 153/09);
 • Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09)
8. Regulirane profesije u području vanjskih poslova:
 • Profesionalni diplomat
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96);
 • Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova od 20. srpnja 2012.g.
9. Regulirane profesije u području autoškole:
 • Stručni voditelj autoškole
 • Predavač
 • Instruktor vožnje
 • Ovlašteni ispitivač
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);
 • Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12);
 • Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11)
10. Regulirane profesije u području provjere tehničke ispravnosti i registracije vozila:
 • Nadzornik tehničke ispravnosti vozila
 • Referent za poslove registracije vozila
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (NN 155/08)
11. Regulirane profesije u području policijske djelatnosti:
 • Policajac
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12);
 • Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN 89/10)
12. Regulirane profesije u području kriminalistike:
 • Kriminalist
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12);
 • Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN 89/10)
13. Regulirane profesije u području privatne zaštite:
 • Zaštitar
 • Čuvar
 • Zaštitar-tehničar
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08);
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara tehničara (NN 31/11)
14. Regulirane profesije u području djelatnosti privatnih detektiva:
 • Privatni detektiv
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09);
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10);
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice (NN 37/10)
15. Regulirane profesije u području zaštite od požara:
 • Djelatnik službe za zaštitu od požara
 • Djelatnik za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
16. Regulirane profesije u području provjere ispravnosti sustava zaštite od požara:
 • Djelatnik za obavljanje provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te sprečavanje širenja požara
 • Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara
 • Ovlašteni revident iz zaštite od požara
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12);
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11);
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
17. Regulirane profesije u području humanitarnog razminiranja:
 • Voditelj radilišta
 • Pirotehničar
 • Pomoćni djelatnik
 • Pirotehnički nadzornik
 • Pirotehnički nadglednik
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08);
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (NN 42/07);
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara (NN 26/96);
 • Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (NN 55/09, 111/07)
18. Regulirane profesije u području miniranja i rukovanja eksplozivnim tvarima:
 • Rukovatelj eksplozivnim tvarima
 • Djelatnik koji obavlja poslove miniranja
 • Djelatnik koji obavlja poslove miniranja pri razminiranju
 • Djelatnik koji obavlja poslove specijalnih miniranja
 • Djelatnik koji obavlja poslove podzemnih miniranja
 • Djelatnik koji obavlja poslove pripreme miniranja
 • Djelatnik koji obavlja poslove izvođenja glasnog pucnja
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10);
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)
19. Regulirane profesije u području izvođenja javnog vatrometa:
 • Djelatnik koji obavlja poslove izvođenja javnog vatrometa
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12)
20. Regulirane profesije u području odvjetništva:
 • Odvjetnik
Ministarstvo pravosuđa
 • Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11);
21. Regulirane profesije u području sudstva:
 • Stalni sudski tumač
 • Stalni sudski procjenitelj
 • Stalni sudski vještak
Ministarstvo pravosuđa
 • Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (88/08);
 • Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98, 88/08);
 • Zakon o sudovima (NN 28/13);
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11)
22. Regulirane profesije u području vezanih obrta:
 • Alatničar
 • Autoelektričar
 • Autolakirer
 • Autolimar
 • Automehaničar
 • Autoserviser
 • Bravar
 • Brodski mehaničar
 • Dimnjačar
 • Elektroinstalater
 • Elektromehaničar
 • Elektroničar – mehaničar
 • Fasader
 • Fotograf
 • Frizer
 • Galanterist
 • Graditelj brodova
 • Graditelj orgulja
 • Glazbalar
 • Instalater grijanja i klimatizacije
 • Kemijski čistač
 • Klesar
 • Klobučar
 • Kotlar
 • Kovač
 • Kozmetičar
 • Krojač muške odjeće
 • Krojač ženske odjeće
 • Limar
 • Krovopokrivač
 • Krznar
 • Kuhar
 • Ljevač
 • Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 • Mesar
 • Mlinar
 • Mljekar
 • Natkonobar
 • Očni optičar
 • Obućar
 • Ortopedski obućar
 • Pećar
 • Pediker
 • Pekar
 • Pismoslikar
 • Plinoinstalater
 • Precizni mehaničar
 • Puškar
 • Slastičar
 • Soboslikar – ličilac
 • Staklar
 • Stolar
 • Strojobravar
 • Tapetar
 • Tesar
 • Tokar
 • Urar
 • Vodoinstalater
 • Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 • Zidar
 • Zlatar
Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
23. Regulirane profesije u području zaštite na radu:
 • Stručnjak zaštite na radu
 • Koordinator zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12);
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 114/02, 126/03);
 • Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN 101/09, 40/10)
24. Regulirane profesije u području tehnologije prometa i transporta:
 • Ovlašteni inženjer tehnologije prometa i transporta
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07);
 • Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 13/10);
25. Regulirane profesije u području sigurnosti u prometu:
 • Sigurnosni savjetnik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07);
 • Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 135/08);
 • Pravilnik o načinu  provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)
26. Regulirane profesije u području inspekcije u prometu:
 • Viši inspektor cestovnog prometa i cesta
 • Viši inspektor
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/99, 55/11);
 • Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11)
27. Regulirane profesije u području upravljanja zrakoplovima i helikopterima:
 • Profesionalni pilot aviona
 • Prometni pilot aviona
 • Profesionalni pilot helikoptera
 • Prometni pilot helikoptera
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (NN 54/10, 133/11)
28. Regulirane profesije u području održavanja zrakoplova:
 • Osoblje za održavanje  zrakoplova (mehaničari, tehničari i inženjeri)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);
 • Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (NN 115/09, 152/09, 72/10, 139/10, 79/12, 144/12)
29. Regulirane profesije u području kontrole zračnog prometa:
 • Dispečer leta / operativni kontrolor prometa
 • Kontrolor zračnog prometa
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (NN 86/11);
 • Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (NN 50/12)
30. Regulirane profesije u području civilnog zrakoplovstva:
 • Član kabinske posade zrakoplova
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);
 • Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 117/09)
31. Regulirane profesije – članovi posade broda brodarci:
 • Zapovjednik plovila (vrsta A, vrsta B, vrsta C)
 • Kormilar
 • Vođa palube
 • Mornar
 • Rukovoditelj tehničkog plovila
 • Voditelj skele u nacionalnoj plovidbi
 • Strojar unutarnje plovidbe
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);
 • Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (NN 45/11)
32. Regulirane profesije u području sigurnosti unutarnje plovidbe:
 • Inspektor sigurnosti unutarnje plovidbe
 • Nautički inspektor
 • Brodostrojarski inspektor
 • Hidrograđevinski  inspektor
 • Radio inspektor sigurnosti plovidbe
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);
 • Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (NN 80/00)
33. Regulirane profesije u području cestovnog prijevoza:
 • Vozač teretnog motornog vozila i autobusa
 • Upravitelj prijevoza (osoba odgovorna za prijevoz)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10)
34. Regulirane profesije u području izvršnih radova na željeznici:
 • Strojovođa
 • Pomoćnik strojovođe
 • Kondukter
 • Prometnik vlakova
 • Pregledač vagona
 • Vlakovođa
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11);
35. Regulirane profesije u području veterinarstva:
 • Veterinar
 • Veterinarski tehničar
Ministarstvo poljoprivrede
 • Zakon o veterinarstvu (NN 41/07, 155/08);
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, odobravanja i oduzimanja odobrenja za rad (NN 2/10);
 • Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita (NN 5/99)
36. Regulirane profesije u području ribarstva (slatkovodnog i morskog):
 • Osoba stručno osposobljena za gospodarski ribolov
 • Osoba stručno osposobljena za uzgoj riba i drugih morskih organizama
 • Osoba stručno osposobljena za obavljanje akvakulture
Ministarstvo poljoprivrede
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 – pročišćeni tekst);
 • Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05);
 • Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11);
 • Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11, 50/12);
 • Pravilnik o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11)
37. Regulirane profesije u području drvne tehnologije i šumarstva:
 • Ovlašteni inženjer drvne tehnologije
 • Ovlašteni inženjer šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede
 • Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)
38. Regulirane profesije u području lovstva:
 • Lovac
 • Lovočuvar
 • Ocjenjivač lovačkih trofeja
 • Stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači odnosno programa zaštite divljači
Ministarstvo poljoprivrede
 • Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09);
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06, 92/08);
 • Pravilnik o lovočuvarskoj službi (NN 63/06);
 • Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (NN 63/06);
39. Regulirane profesije u području poslovanja turističke zajednice:
 • Direktor turističkog ureda turističke zajednice
 • Direktor predstavništva
 • Voditelj ispostave
 • Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima
 • Radnik na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice
Ministarstvo turizma
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10);
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
40. Regulirane profesije u području poslovanja turističke agencije:
 • Voditelj poslovnice turističke agencije
Ministarstvo turizma
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
41. Regulirane profesije u području usluga u turizmu:
 • Turistički vodič
 • Turistički pratitelj
Ministarstvo turizma
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08);
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10);
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
42. Regulirane profesije u području nadzora, čuvanja i inspekcije u zaštiti prirode:
 • Glavni nadzornik
 • Nadzornik
 • Čuvar prirode
 • Inspektor zaštite prirode
 • Viši inspektor zaštite prirode
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11);
 • Pravilnik o sadržaju , obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);
 • Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (NN 45/12)
43. Regulirane profesije u području zaštite okoliša:
 • Inspektor zaštite okoliša
 • Viši inspektor zaštite okoliša
 • Glavni inspektor zaštite okoliša
 • Nadzornik za okoliš
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07);
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša (NN 43/12)
44. Regulirane profesije u području arhitekture:
 • Ovlašteni arhitekt
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12)
45. Regulirane profesije u području prostornog uređenja i gradnje:
 • Ovlašteni arhitekt – urbanist
 • Ovlašteni inženjer građevinarstva
 • Ovlašteni inženjer elektrotehnike
 • Ovlašteni inženjer strojarstva
 • Revident
 • Inženjer gradilišta
 • Voditelj radova
 • Voditelj projekta
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 118/09);
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 02/00, 89/00);
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)
46. Regulirane profesije u području ocjenjivanja sukladnosti:
 • Odgovorna osoba za ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 25/13);
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
47. Regulirane profesije u području energetskog certificiranja zgrada:
 • Osoba koja provodi energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12);
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)
48. Regulirane profesije u području geodetske djelatnosti:
 • Ovlašteni inženjer geodezije
 • Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije
 • Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije
Državna geodetska uprava
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11);
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10)
49. Regulirane profesije u području socijalne skrbi:
 • Socijalni radnik
 • Psiholog
 • Edukacijski rehabilitator
 • Stručni radnik u ustanovi socijalne skrbi
 • Stručni radnik u djelatnosti socijalne skrbi
Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12);
 • Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 124/11, 120/12);
 • Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03);
 • Zakon o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11);
 • Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 29/98, 30/99, 38/04)
50. Regulirane profesije – doktori medicine:
 • Doktor medicine
 • Doktor medicine specijalist
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 54/12);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11, 129/12)
51. Regulirane profesije u području dentalne medicine:
 • Doktor dentalne medicine
 • Doktor dentalne medicine specijalist
 • Dentalni tehničar
 • Dentalni asistent
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08, 120/09);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07)
52. Regulirane profesije u području farmacije/ljekarništva:
 • Ljekarnik
 • Ljekarnik specijalist
 • Farmaceutski tehničar
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08)
53. Regulirane profesije u području primaljstva:
 • Prvostupnik primaljstva
 • Primalja
 • Primalja - asistentica
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o primaljstvu (NN 120/08,145/10)
54. Regulirane profesije u području sestrinstva:
 • Medicinska sestra opće njege
 • Medicinska sestra-medicinski tehničar
 • Prvostupnik sestrinstva
 • Diplomirana medicinska sestra/medicinski tehničar
 • Magistar sestrinstva
 • Medicinska sestra/medicinski tehničar specijalist
 • Prvostupnik sestrinstva specijalist
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08, 57/11);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehničara (NN 139/09, 32/12);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 52/10, 28/11)
55. Regulirane profesije u području medicinske biokemije:
 • Medicinski biokemičar
 • Medicinski biokemičar specijalist
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o medicinsko biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08);
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08)
56. Regulirane profesije u području fizioterapije:
 • - Prvostupnik fizioterapije
 • - Diplomirani fizioterapeut
 • - Fizioterapeutski tehničar
 • - Maser - kupeljar
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08)
57. Regulirane profesije u području sanitarnog inženjerstva:
 • Prvostupnik sanitarnog inženjerstva
 • Diplomirani sanitarni inženjer
 • Magistar sanitarnog inženjerstva
 • Sanitarni tehničar
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
58. Regulirane profesije u području zdravstveno-laboratorijske djelatnosti:
 • Prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike
 • Zdravstveno laboratorijski tehničar
 • Inženjer medicinsko- laboratorijske dijagnostike
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
59. Regulirane profesije u području radiološke tehnologije:
 • Inženjer medicinske radiologije
 • Prvostupnik radiološke tehnologije
 • Prvostupnik medicinske radiologije
 • Radiološki tehničar
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 120/08)
60. Regulirane profesije u području radne terapije:
 • Prvostupnik radne terapije
Ministarstvo zdravlja
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 120/08)
61. Regulirane profesije u području sporta:
 • Sportski trener
 • Sportski učitelj / instruktor
 • Sportski voditelj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12)
62. Regulirane profesije u području visokog obrazovanja:
 • Lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (NN 2/10, 107/10, 131/12)
63. Regulirane profesije u području odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi:
 • Ravnatelj školske ustanove
 • Učitelj razredne nastave u osnovnoj školi
 • Učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi
 • Nastavnik predmetne nastave u srednjoj školi
 • Strukovni učitelj u srednjoj školi
 • Suradnik u nastavi
 • Učitelj stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju
 • Stručni suradnik u školskoj ustanovi
 • Odgajatelj u učeničkom domu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
64. Regulirane profesije u predškolskom odgoju i obrazovanju:
 • Ravnatelj ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu
 • Stručni suradnik u predškolskoj ustanovi
 • Odgojitelj djece predškolske dobi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07)
65. Regulirane profesije u području rada arhiva:
 • Arhivski savjetnik
 • Viši arhivist
 • Arhivist
 • Viši arhivski tehničar
 • Arhivski tehničar
Ministarstvo kulture
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)
66. Regulirane profesije u području rada knjižnica:
 • Knjižničarski savjetnik
 • Viši knjižničar
 • Diplomirani knjižničar
 • Knjižničar
 • Pomoćni knjižničar
Ministarstvo kulture
 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)
67. Regulirane profesije u području rada muzeja:
 • Muzejski pedagog savjetnik
 • Viši muzejski pedagog
 • Muzejski pedagog
 • Muzejski savjetnik
 • Viši kustos
 • Kustos
 • Dokumentarist savjetnik
 • Viši dokumentarist
 • Dokumentarist
 • Informatičar savjetnik
 • Viši informatičar
 • Informatičar
 • Restaurator savjetnik
 • Viši restaurator
 • Restaurator
 • Viši preparator
 • Preparator
 • Viši muzejski tehničar
 • Muzejski tehničar
 • Viši fotograf
 • Fotograf
Ministarstvo kulture
 • Zakon o muzejima (NN 142/98 i 65/09);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11)
68. Regulirane profesije u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti:
 • Konzervator – restaurator savjetnik
 • Konzervator savjetnik
 • Restaurator majstor
 • Viši konzervator tehničar II stupnja
 • Viši konzervator
 • Viši konzervator -  restaurator
 • Konzervator -  restaurator
 • Konzervator
 • Viši konzervator tehničar
 • Viši restaurator tehničar
 • Konzervator tehničar
 • Restaurator tehničar
Ministarstvo kulture
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12);
 • Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko -restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09 i 117/12)
*Sve profesije odnosno izrazi koji se koriste u ovome Popisu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.