Analiza komentara pristiglih na javnu raspravu o nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

ZAGREB -  Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom provedena je u trajanju od 15 dana, od 25. ožujka do 9. travnja 2013. godine. Ukupno je zaprimljeno 158 komentara, od čega 11 općih i 147 komentara na pojedinačne članke nacrta prijedloga zakona. Od toga su 23 komentara prihvaćena, 9 komentara prihvaćeno  je djelomično, dok je odbijeno 124 komentara. Jedan komentar pristigao je izvan roka, a jedan komentar nije sadržajno bio vezan uz nacrt prijedloga zakona. Cjelokupnu analizu komentara možete preuzeti ovdje.