Postignut dogovor oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pregovarački odbori u postupku pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike postigli su dogovor oko sklapanja novog ugovora. Ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić  nakon postizanja dogovora, naglasio je da će novi Kolektivni ugovor biti potpisan uskoro nakon što konačan tekst prođe Vladinu proceduru i tijela sindikata, te da će, kao što je usuglašeno tijekom pregovora, vrijediti od 1. studenoga 2017. „Na samome početku naglasili smo da intencija pregovora nije umanjivati prava, već ih urediti. Zadovoljan sam načinom na koji smo uredili dobar dio, te vjerujem da će državni službenici i namještenici također biti zadovoljni“, istaknuo je ministar. Predstavnici sindikata državnih službenika i namještenika izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom.