Predstavljanje novog Zakona o radu

Slijedom iskazanog interesa socijalnih partnera, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je tijekom rujna i listopada organiziralo je niz predstavljanja normativnih promjena koje su učinjene u novom Zakonu o radu. Novi Zakon o radu predstavljen je u Osijeku, Varaždinu i Rijeci u rujnu, a tijekom listopada bit će predstavljen u Splitu i Zagrebu. Prezentacije: