Predstavljanja mjera za poticanje zapošljavanja mladih u 2015. godini

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u 2105. godini nastavlja s predstavljanjem mjera za poticanje zapošljavanja mladih u gradovima diljem Hrvatske. Zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe na predstavljanjima mogu saznati novosti vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu Garancije za mlade, informacije o fiskalnim olakšicama koje poslodavci mogu koristiti prilikom zapošljavanja mladih osoba, a bit će predstavljena i nova internet stranica Garancije za mlade. Zbog ograničenog kapaciteta dvorana, molimo Vas da sudjelovanje prijavite putem obrasca. Raspored predstavljanja:
  • Pula - 13. siječnja 2015. u 11:30 - Županijska komora Pula, Carrarina 5
  • Rijeka - 13. siječnja 2015.  u 15:00 - Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23
  • Križevci - 16. siječnja 2015. u 11:00 - Hotel Kalnik, Trg Svetog Florijana 15
  • Osijek -  20. siječnja 2015. u 10:00 - Županijska komora Osijek, Europske avenije 13
  • Slavonski Brod - 20. siječnja 2015. u 14:00 - Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9
  • Split - 27. siječnja 2015. u 10:00 - Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
  • Šibenik - 27. siječnja 2015. u 14:00 - Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, Poljana M.Tita 6