Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević na konferenciji „Ususret petoj godini članstva Hrvatske u Europskoj uniji“

U sklopu konferencije „Ususret petoj godini članstva Hrvatske u Europskoj uniji“ održane su panel rasprave, a u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava sudjelovala je državna tajnica Katarina Ivanković Knežević koja je govorila o povezivanju tržišta rada i obrazovanja.

Unutar OP ULJP-a namijenjena je prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje s predviđenom alokacijom u iznosu od 450.000.000 EUR (28,44% ukupne alokacije OP ULJP) koja uz unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju učenika (iz skupina u nepovoljnom položaju) i povećanje upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije u školama, te modernizaciju  strukovnog obrazovanja, predviđa i unapređenje sustava obrazovanja odraslih kao i poboljšanje kvalitete i učinkovitosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju visokog obrazovanja u ključnim deficitarnim područjima, potporu mobilnosti studenata, razvoj studijskih programa i stipendiranje studenata u (STEM) područjima.

Do sada je ugovoreno 17.5% ukupno raspoloživih sredstava i to najviše u prioritetnoj osi namijenjenoj zapošljavanju. Ubrzanjem procesa i pojednostavljenjem procedura osigurat će se bolja uključenost svih dionika u provedbi ESF projekata u RH.