Program javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ se produžuje za dodatna tri mjeseca

Na 5. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja je održana dana 28. srpnja 2016. Godine, u Zagrebu, usvojena je Odluka o izmjeni Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2016. godini i to izmjenu mjere Javni rad iz Programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini.

Odlučeno je da se Program javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ produžuje sa planiranih šest mjeseci za dodatna tri mjeseca za 2.600 žena uključenih u projekt.

Projekt Program javnih radova za aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ je pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kroz Europski socijalni fond s ciljem pružanja potpore zapošljavanju i pristupu tržištu rada ženama koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšane kvaliteta života.

Sukladno navedenome dr. sc. Nada Šikić, ministrica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava je uputila korisnicima informaciju o produženju Programa putem pisma koje možete pročitati ovdje.