Održano svečano zatvaranje projekta „Jačanje politika i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenoga rada“