Ministar Pavić na „Social Summit for Fair Jobs and Growth“ u Göteborgu

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, uz predsjednika Vlade mr.sc. Andreja Plenkovića, sudjeluje danas u Göteborgu na europskom sastanku na vrhu „Social Summit for Fair Jobs and Growth“, koji zajedno s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom organizira predsjednik Vlade Kraljevine Švedske Stefan Löfven. Summit_1 Sastanak na vrhu „Social Summit for Fair Jobs and Growth“okupio je šefove država i vlada, socijalne partnere i ostale ključne sudionike koji raspravljaju o jačanju socijalne Europe te boljem funkcioniranju i pravednijem europskom tržištu rada, učinkovitijem i održivom sustavu socijalne zaštite te promicanju socijalnog dijaloga na svim razinama. Na summitu u Göteborgu Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije potpisali su dokument Europski stup socijalnih prava (European Pillar of Social Rights). Njegova je bit osiguravanje novih i djelotvornijih prava građana. Tri su glavne kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedniji uvjeti rada koji omogućavaju ravnotežu između privatnoga i poslovnoga života te odgovarajuća održiva socijalna zaštita i uključenost. Summit_2 U svom obraćanju sudionicima skupa predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio je da Hrvatska snažno podupire Europski stup socijalnih prava. „Smatramo ga odličnim skupom načela prema kojem bi se trebale oblikovati naše nacionalne politike“, kazao je. Summit_3 U okviru službene posjete hrvatske delegacije Kraljevini Švedskoj, ministar Pavić  jučer je sudjelovao na susretu s  predstavnicima hrvatskih društava i hrvatskim iseljenicima u Göteborgu. Foto: Vlada RH