Održana konferencija „Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj“

ZAGREB - Tripartitna konferencija o jačanju socijalnog dijaloga održana je u Hotelu International u Zagrebu. Konferencija je označila početak zajedničkog hrvatsko-norveškog projekta u koji su uključeni: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga poslodavaca te Norveška konfederacije sindikata i Konfederacija norveških poduzeća. Cilj ovog projekta je promicanje i jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj na nacionalnoj i regionalnoj razini te jačanje kapaciteta socijalnih partnera i državne administracije u odnosu na funkcioniranje socijalnog dijaloga. Postignuti su sljedeći zaključci:
 • Tripartitni socijalni dijalog ima solidnu institucionalnu osnovu te ona nije prepreka njegovom daljnjem razvoju;
 • Postignuti su solidni rezultati u pogledu informiranja i konzultiranja socijalnih partnera;
 • Sve tri strane žele podići tripartitni socijalni dijalog na višu razinu kako bi on rezultirao tripartitnim sporazumima o strateškim razvojnim pitanjima te kompromisnim rješavanjem sporova;
 • Sve tri strane teže uspostaviti tripartizma po uzoru na najuspješnije zemlje u tom pogledu, kao što je Norveška i ostale skandinavske zemlje;
 • Sve tri strane radit će na unapređenju međusobnog povjerenja i razumijevanja, kako bi svaka od strana bila uvjerena u stvarnu predanost druge dvije strane unapređenju i razvoju tripartitnog dijaloga;
 • Sve tri strane radit će na otklanjanju prepreka u međusobnim odnosima, raditi na izgradnji  potrebnih kapaciteta te otklanjanju unutrašnjih slabosti koje otežavaju ulazak u dugoročne kompromisne aranžmane;
 • Svaka od strana će promovirati važnost i potencijale tripartitnog socijalnog dijaloga u „vlastitim redovima”;
 • Temeljem uvida iz prve ruke u funkcioniranje uspješnog norveškog modela, potrebno je još jasnije definirati prepreke daljnjem razvoju tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj;
 • Iskoristiti projektne aktivnosti za poboljšanje „atmosfere” među socijalnim partnerima te podizanju predanosti svih aktera daljnjem unapređenju tripartitnog dijaloga;
 • Iskoristiti projektne aktivnosti za dodatno educiranje „širih” dionika svake od strana o ulozi i potencijalima tripartitnog dijaloga;
 • Definirati nastavak zajedničkih aktivnosti nakon dovršetka ovog projekta kako bi postignuća unutar ovog projekta bila održiva.