Sastanak s direktorom za strategiju tržišta rada i međunarodnih poslova Ujedinjene Kraljevine