Vijeće Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača u Milanu

MILANO - Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., i potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih gđa. Milanka Opačić i sudjelovali su na neformalnom Vijeću Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) koje je 17. i 18. srpnja 2014. održano u u Milanu. Susreli se se s predsjedavajućim Vijeća Europske unije, talijanskim ministrom rada i socijalne skrbi g. Giuliano Polettijem. Ključna pitanja rasprave Vijeća bila su smanjivanje siromaštva u sklopu postizanja ciljeva Strategije Europa 2020, radna mobilnost sa fokusom na slobodu kretanja radnika, EURES i neprijavljeni rad, te automatski stabilizatori i važnost socijalne ekonomije. Ministar Mrsić se također kratko susreo sa povjerenikom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Laszlom Andorom.