Vlada prihvatila Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018., Izvješće o radu HZZ-a za 2016. i Godišnje izvješće o radu ZOSI-a za 2016.

Vlada Republike Hrvatske na 44. sjednici prihvatila je Prijedlog zaključka o utvrđivanju Plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018., Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. i Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016., kako ih je predložilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Plan implementacije Garancije za mlade je dokument komunikacije Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji, kojim se na jednom mjestu prikazuje provedba reformi i mjera radi implementacije Preporuke Vijeća o uspostavi Garancije za mlade. Ujedno je i pretpostavka za korištenje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih te sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih za provedbu Garancije za mlade. Radi se o redefiniciji postojećeg Plana implementacije usvojenog 2014. godine, kojom se želi postići bolja preglednost mjera i reformi, veća usklađenost mjera s ciljnim skupinama i glavnim ciljem Preporuke, te olakšati praćenje provedbe mjera, čime se omogućuje i veća transparentnost provedbe predviđenih mjera i reformi. Ukupan planirani iznos za izravnu provedbu mjera GZM (podrazumijeva ponudu mladoj osobi za uključivanje na tržište rada ili u obrazovanje u roku od 4 mjeseca od registracije nezaposlenosti) iznosi 1.614.531.005,49 kn. „Nezaposlenost mladih je veliki problem, ali sredstva koja su osigurana i programi na kojima radimo sigurno će doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti“, istaknuo je ministar rada i mirovinskoga  sustava Pavić na sjednici Vlade. Također, Vlada je na sjednici prihvatila i Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. koje sadrži aktivnosti i rezultate Zavoda u okviru njegovih temeljnih procesa; posredovanje pri zapošljavanju, priprema za zapošljavanje, mjere aktivne politike zapošljavanja i materijalno- pravna podrška. Prema Izvješću Zavoda, mjerama aktivne politike zapošljavanja tijekom 2016. obuhvaćeno je ukupno 70.728 korisnika, od čega je u 2016. novouključenih 37.707 korisnika te je broj ukupnih korisnika mjera u 2016. bio veći 9,2 % u odnosu na 2015., a iz evidencije Zavoda u 2016.g. ukupno je zaposleno 218.834 osobe. „Trendovi na tržištu rada su kvalitetni, nezaposlenost je pala ispod 170.000 što pokazuje da smo mjere aktivne politike zapošljavanja kvalitetno složili i da su kritike upućene od strane oporbe neosnovane. Posebice u pogledu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u koje je uključeno 2000 korisnika manje, dok su potpore za pravo zapošljavanje korištene više. U odnosu na lani, zabilježeno je 1000 korisnika potpora više“, naglasio je ministar rada i mirovinskoga sustava. Uz to, Vlada RH prihvatila je i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom tijekom 2016.  nastavio je provoditi aktivnu politiku zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom putem isplate poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Ukupno je isplaćeno 52.247.234,34 kuna za 288 poslodavca, odnosno 1063 osoba s invaliditetom. „Rezultati Zavoda ukazuju da Vlada vodi brigu o osobama s invaliditetom i da će nam to biti u fokusu, posebno u pogledu njihove integracije na tržištu rada“, zaključio je ministar Pavić.   Foto: Vlada Republike Hrvatske