Održana 77. sjednica Vlade Republike Hrvatske

U Banskim dvorima održana je 77. sjednica Vlade na kojoj je usvojena Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Obrazlažući prijedlog odluke ministar Pavić pojasnio je da je sklopljenim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike ugovoreno da će se, ako Vlada sa sindikatima javnim službi ugovori povoljnija materijalna prava, ta prava jednako primjenjivati i na državne službenike i namještenike. „Sklapanjem Temeljnog kolektivnog ugovora ugovorena su povoljnija prava za službenike u javnim službama, stoga je potrebno izmijeniti Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kako bi se izjednačila njihova prava, prvenstveno po pitanju naknade za prijevoz koja je s 0,75 lp po kilometru podignuta na 1,00 kn po kilometru“, zaključio je. Foto: Vlada RH