87. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na 87. sjednici usvojila je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za otpis potraživanja prema trgovačkom društvu Prvomajska – Jager d.o.o. iz Raše te odbila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu predlagatelja Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić objasnio je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za otpis potraživanja prema trgovačkom društvu Prvomajska – Jager d.o.o. iz Raše. Naime, Vlada RH je 1999. godine donijela odluku kojom je poduzeću Prvomajska Raša odobren sanacijski kredit u ukupnom iznosu višem od 10 milijuna kuna, pri čemu je s HZZ-om zaključen ugovor o kreditu. Nad korisnikom kredita je 2001. godine otvoren stečajni postupak, a nekretnine je kupilo trgovačko društvo Prvomajska – Jager d.o.o. i obvezalo se kupoprodajnu cijenu platiti HZZ-u. Međutim nad tim je društvom 2016. godine otvoren i zaključen stečajni postupak te je društvo brisano iz sudskog registra. Pojašnjavajući zašto se Prijedlog Zakon o dopunama Zakona o radu predlagatelja Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a odbija, ministar Pavić rekao je kako se predlaže nekoliko izmjena, između ostaloga da za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, poslodavac mora obavezno isplatiti povećanje plaće za taj dan u iznosu od minimalno 30 posto, a nepridržavanje navedene obveze smatra se prekršajem poslodavca. Važeći Zakon o radu, naglasio je ministar, jasno propisuje pravo radnika da tjedni odmor u pravilu koristi nedjeljom i dan prije ili poslije. Također je propisano i pravo radnika na povećanu plaću za rad nedjeljom prema kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu, zaključio je ministar.