Državna tajnica Majda Burić u Hrvatskom saboru

U Hrvatskom saboru državna tajnica Majda Burić predstavila je Prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Prijedlozi zakona usklađuju se s preporukama Odbora Vijeća Europe MONEYVAL u odnosu na provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Državna tajnica Burić pojasnila je da je u tom cilju potrebno onemogućiti da suradnici osoba osuđenih za kaznena djela imaju kontrolni udio ili rukovodeću funkciju u financijskim institucijama na koje se ti zakoni odnose. S tim u vezi potrebno je omogućiti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga da u postupcima izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranih udjela i izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva prikupi relevantne podatke od nadležnih tijela, kako bi ustanovila radi li se o suradnicima osoba osuđenih za kaznena djela. Također, zakoni se usklađuju s Direktivom (EU) 2014/50 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu, dodala je Burić. Cilj pravila utvrđenih Direktivom (EU) 2014/50 je olakšati ostvarivanje prava radnika na slobodu kretanja među državama članicama smanjivanjem prepreka stvorenih određenim pravilima u vezi sa sustavima dopunskih mirovina povezanih s radnim odnosom, budući je slobodno kretanje osoba jedno od temeljnih sloboda Europske unije. Foto: Hrvatski sabor/Snimak zaslona