Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić na redovitom sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) u Bruxellesu

BRUXELLES – Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić, sudjelovao je na redovitom sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) u Bruxellesu 3. ožujka 2017., koje je održano pod predsjedanjem g. Evarista Bartola, malteškog ministra za obrazovanje i zapošljavanje, dr. Helene Dalli, malteške ministrice za socijalni dijalog, pitanja potrošača  i građanske slobode i dr. Michaela Faruggie, malteškog ministra za obitelj i socijalnu solidarnost.

1

Na Vijeću je sudjelovala gđa. Marianne Thyssen povjerenica Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage.

Na Vijeću se raspravljalo o izmjeni Uredbe 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, ciljanoj reviziji Direktive 96/71/EZ o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga, te Europskom semestru za 2017.g.

U sklopu Europskog semestra su usvojeni Zaključci Vijeća o Godišnjem pregledu rasta i Zajedničkom izvješću za zapošljavanje, zajedno sa pripadajućim dokumentima. Vijeće je usvojilo i Zaključke Vijeća o povećanju vještina žena i muškaraca na tržištu rada Europske unije.

Tema radnog ručka ministara je bila nova komunikacija Europske komisije o zdravijim i sigurnijim radnim mjestima.

Ministar Ćorić se na Vijeću susreo sa švedskom ministricom zapošljavanja i integracija gđom. Ylvom Johansson na temu pregovora oko Direktive o upućenim radnicima te zajedničkim inicijativama.

2

Više informacija na:

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council-1647f