Održana 80. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na 80. je sjednici izglasala neprihvaćanje Prijedloga zakona o profesionalnoj mirovini koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a te je donesena Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izraela o socijalnoj sigurnosti. Obrazlažući Prijedlog zakona Kluba zastupnika SDP-a ministar Pavić objasnio je da je prijedlog neprihvatljiv jer bi se Prijedlogom zakona u sustav mirovinskog osiguranja uveo paralelan sustav ostvarivanja prava na mirovinu, odnosno nova vrsta prava iz mirovinskog osiguranja za osiguranike koji rade na poslovima i zanimanjima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Nadalje, neprihvatljivost Prijedloga zakona proizlazi iz činjenice da ne preispituje osnovanost i stvarnu potrebu primjene „povećanog staža“ za pojedina radna mjesta, već se razrađuju modaliteti ostvarivanja novog prava na zatečenom stanju (bez prethodnih stručnih podloga i analiza) te predlažu prava na mirovinu za kategorije osiguranika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada. Uz to, podaci o povećanim rashodima državnog proračuna, koji su u Prijedlogu navedeni u gotovo jednakim svotama od oko 29 milijuna kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu, su netočni, jer bi ovi rashodi trebali imati tendenciju znatno većeg rasta od navedenog u ocjeni potrebnih sredstava. Sukladno navedenom Vlada nije prihvatila prijedlog, a pitanje uređenja beneficiranog radnog staža, kao i u skladu s nacionalnim planom reformi, odradit će se kroz cjelovitu mirovinsku reformu. Država Izrael 2015. godine poslala je poticaj za pokretanje postupka za sklapanje predmetnog međunarodnog ugovora te je pripremljen Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izraela koji je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila. Predmetni ugovor obuhvaća obavezno zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, obavezno mirovinsko osiguranje, čime je obuhvaćeno i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti, te doplatak za djecu. Tim će se ugovorom doprinijeti socijalnoj sigurnosti hrvatskih radnika koji rade na državnom području Države Izraela i izraelskih radnika koji rade na državnom području Republike Hrvatske, pojasnio je ministar Pavić. Foto: Vlada RH/Snimak zaslona