Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javnu raspravu u nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu. Javna rasprava provodi se na rasprava.mrms.hr u trajanju od 30 dana, od 1. kolovoza do 31. kolovoza2013. godine. Svi komentari na nacrt prijedloga Zakona o zaštiti na radu bit će javno dostupni, a Ministarstvo će razmotriti sve komentare te, po isteku roka, izraditi izvješće o provedenoj javnoj raspravi. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava prethodno je provelo savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona zaštiti na radu. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, od 11. veljače do 15. ožujka 2013. godine. Prijedlog iskaza možete pronaći ovdje, a komentare na prijedlog iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu možete dostaviti na adresu e-pošte: info@mrms.hr. Informaciju o provedbi javne rasprave povodom izrade Prijedloga iskaza i Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti na radu možete pronaći ovdje. Korisni dokumenti: Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost pružaju temeljni izvor informacija i služe kao tehničko pomagalo dionicima, zainteresiranoj javnosti i javnosti kako bi aktivno sudjelovali u stvaranju kvalitetnih prijedloga propisa i javnih politika. Također pružaju informacije i savjete kako se uključiti u postupak savjetovanja tijekom provedbe postupka procjene učinaka propisa.