MINISTRICA ŠIKIĆ: ISPRAVIT ĆEMO NEPRAVDU NANESENU OSOBAMA S DOWNOVIM SINDROMOM

Ministrica rada i mirovinskog sustava dr. sc. Nada Šikić je na početku sjednice Vlade stala u obranu prava osoba s Downovim sindromom. Jedinstveno tijelo vještačenja unutar ZOSI-a je u siječnju 2015. počeo s radom potpuno neorganizirano, s neadekvatnim metodologijama te su kršena osnovna ljudska prava. Već smo poduzeli konkretne mjere za rješavanje problema, imenovana je nova Uprava ZOSI-a i rade se nove metodologije vještačenja.

 'Zadnjih nekoliko dana smo izlozeni pritisku javnosti vezeno uz probleme osoba sa sindromom Down. Upoznati ste da smo imali velikih problema sa Zavodom za vjestačenje, koji je počeo s radom potpuno dezorganiziran, kadrovski, metodološki i informatički. Njihove metodologije nažalost nisu primjenjive na sve sustave. U više navrata smo rekli da su kršena osnovna ljudska prava, svih osiguranika, a osobito onih najslabijih, osoba s inveliditetom. U svibnju smo imenovali novu Upravu u Zavodu koja intenzivno radi na reorganizaciji i novoj metodologiji vještačenja. Sasvim sigurno da su djeca s Down sindromom nepravedno isključena, izuzeta iz prava koje im pripadaju. I to će u najskorijem roku biti ispravljeno', poručila je ministrica Šikić.

Novo ravnateljstvo ZOSI-a, kojeg je Vlada imenovala 05. svibnja 2016., u suradnji s nadležnim Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava krenulo je u reorganizaciju sustava medicinskog vještačenja kojom će se  vratiti i značajno poboljšati razina zaštite prava zdravstveno i socijalno ugroženih uključujući osobe s Downovim sindromom.

Vještačenje djece s Downovim sindromom u postupku ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi (pravo na osobnu invalidninu) se provodi temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. uz manje izmjene u listopadu 2015. U toj Uredbi je novo vodstvo ministarstva već stupanjem na dužnost uočilo niz nepravilnosti, nelogičnosti, kao i neusklađenost s pravilima medicinske struke. Uredba također nije bila dobro usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi te pravilnicima HZZO-a i HZMO-a.

Upravo je takvo stanje bilo povod postavljanju novog ravnateljstva u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) koje je odmah pokrenulo proces reorganizacije sustava koji uključuje i izmjenu postupka navedenog medicinskog  vještačenja. Ovim promjenama će ZOSI i nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ne samo vratiti već i značajno poboljšati razinu zaštite prava osoba s Downovim sindromom. Tim izmjenama, u cilju podizanju razine zaštite prava, biti će obuhvaćene i sve ostale socijalno ili zdravstveno ugrožene skupine.

Za kraj istaknimo da je ova vrlo osjetljiva problematika djece s Downovim sindromom samo djelić velikog problema u Sustavu socijalne skrbi nastalog nakon 1. siječnja 2015. kad je donošenjem Uredbe i formiranjem Jedinstvenog tijela za vještačenje (JTV) unutar ZOSI-a  izrazito usporena i otežana realizacija prava najosjetljivijih i socijalno najugroženijih društvenih skupina našeg društva. ZOSI i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i svi njihovi stručnjaci i djelatnici odlučno su započeli s rješavanjem zatečenih problema.

Više o ZOSI-u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) je ustanova u kojoj liječnici vještaci, specijalisti različitih profila, u vijećima sa stručnim suradnicima nemedicinskim vještacima (socijalni radnici, psiholozi, edukatori-rehabilitatori, logopedi, pedagozi)  vještače osiguranike i korisnike prava iz nekoliko sustava (HZMO, HZZO, Sustav socijalne skrbi, Ministarstvo branitelja).