Izmjenama Uredbe o metodologijama vještačenja na Listu oštećenja uvrštene osobe s Down sindromom

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na današnjoj sjednici Prijedlog uredbe o metodologijama vještačenja koja za cilj ima osigurati efikasno i stručno obavljanje poslova vještačenja o kojim izravno ovisi ostvarivanje prava osjetljivih korisničkih skupina.

Predstavljajući Prijedlog uredbe, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić, naglasio je da je integracija osoba s invaliditetom na tržište rada u fokusu Vlade RH, a predložene izmjene Uredbe samo prvi korak na tom procesu, drugi korak će biti izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ovom Uredbom pojednostavljuje se proces vještačenja, zadržavajući pri tom standarde medicinske struke, pojasnio je.

„Najvažnije izmjene odnose se na Listu oštećenja organizma koje se primjenjuje u Uredbi kao mjerni instrument u postupku vještačenja. U novoj listi, u skupini bolesti kromosomske aberacije, obuhvatili smo i Down sindrom koji je ocijenjen sa 100% oštećenja“, kazao je ministar Pavić.

Uz to, ministar Pavić istaknuo je kako će se izmjenama Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja u središte staviti centri za profesionalnu rehabilitaciju; njihovo jačanje koje će biti centralna točka za osobe s invaliditetom po pitanju njihove integracije na tržištu rada.

Donošenje Uredbe o metodologijama vještačenja jedna je od reformskih mjera predviđenih Nacionalnim programom reformi 2017. godine koja će:

- omogućiti da vještačenje provodi samo jedan vještak, odnosno viši vještak (bez potrebe  vještačenja u vijeću) u onim postupcima u kojima nije nužan interdisciplinarni pristup - a to su primjerice postupci vještačenja tjelesnog oštećenja radi ostvarivanja prava na znak pristupačnosti ili prava na oslobađanje od plaćanja cestarine.

- propisati da sastav vijeća vještaka određuje predsjednik vijeća nakon uvida u spis predmeta, a sukladno činjenicama koje je potrebno utvrditi u postupku vještačenja te bolesnim stanjima osobe koja se vještači - Prema važećoj Uredbi sastav vijeća vještaka određuje rukovoditelj, što se u praksi nije pokazalo dobrim rješenjem jer rukovoditelj zbog svog opsega posla i velikog broja predmeta nije u mogućnosti imati detaljan uvid u svaki od predmeta.

- propisati da se za višeg vještaka u drugostupanjskim postupcima vještačenja može imenovati isključivo dr. med. specijalist, s najmanje 2 godine radnog iskustva u svojoj specijalnosti,  i na taj način osigurati kvalitetnu kontrolu nalaza i mišljenja donesenih u prvom stupnju te ujednačenost u postupanju - Prema važećoj Uredbi za višeg vještaka mogao se imenovati i dr. med. bez specijalizacije, međutim u praksi se pokazalo da je u postupcima drugostupanjskog vještačenja nužno sudjelovanje visoko profiliranih stručnjaka jer se na taj način osigurava kvalitetna kontrola nalaza i mišljenja donesenih u prvom stupnju te ujednačenost u postupanju.

- detaljnije propisati obveze nadležnih tijela koja upućuju zahtjev za vještačenje, posebice u pogledu dostave obvezne dokumentacije - Izričitim propisivanjem medicinske i druge dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za vještačenje, spriječit će se dugotrajnost postupka vještačenja.

- detaljnije propisati sam postupak, kao i instrumente vještačenja odnosno pojedine Liste - Najvažnije izmjene odnose se na Listu oštećenja organizma koja se primjenjuje kao mjerni instrument u postupku vještačenja. Naime, do sada ova Lista nije obuhvaćala dijagnozu Down sindrom, pa su ove kategorije osoba bile izostavljene. U novoj Listi, u skupini bolesti kromosomske aberacije obuhvaćen je i Down sindrom te je ocijenjen sa 100% oštećenja. Na temelju oštećenja od 100 %, osobe s Down sindromom moći će ostvariti određena prava u pojedinim sustavima.

Fotografija: Vlada Republike Hrvatske