U Luxemburgu održano EPSCO Vijeće Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača

LUKSEMBURG – Državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava gđa. Katarina Ivanković Knežević, sudjelovala je na redovitom sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) u Luksemburgu 15. lipnja 2017., koje je održano pod predsjedanjem g. Evarista Bartola, malteškog ministra za obrazovanje i zapošljavanje, dr. Helene Dalli, malteške ministrice za europske poslove i jednakost i g. Michaela Falzona, malteškog ministra za obitelj i socijalnu solidarnost.

20170615_093322-1-1

Na Vijeću su sudjelovali potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za euro i socijalni dijalog, financijsku stabilnost, financijske usluge i tržišta kapitala Unije g. Valdis Dombrovskis i  povjerenica Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage gđa. Marianne Thyssen.

Na Vijeću su potvrđene specifične preporuke za države članice iz nadležnosti Vijeća EPSCO i paket dokumenata vezanih za Europski semestar 2017., usvojen je opći pristup za drugi paket izmjena Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, usvojeni su zaključci Vijeća o strategijama za isplativost rada, te zaključci Vijeća o tematskom izvješću Europskog revizorskog suda br. 5/2017 pod nazivom „Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa Garancija za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih”.

Budući da je ovo bilo posljednje Vijeće EPSCO pod malteškim predsjedništvom, izvješteno je o postignutom napretku tijekom njihovog šestomjesečnog predsjedanja vezano za sljedeće zakonodavne akte: ciljanu reviziju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, prijedlogu Direktive o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovu vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, prijedlogu Direktive o poboljšanju ravnoteže spolova među neizvršnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama, prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004, te prijedlogu Direktive o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga.

Buduće estonsko predsjedništvo najavilo je program rada Vijeća za idućih 6 mjeseci.

Tema radnog ručka bila je inicijativa o Europskom stupu socijalnih prava.

Više informacija dostupno je na poveznici:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2017/06/15-16/