Radna skupina za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja analizirala mjeru samozapošljavanja

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je osmi sastanak Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja pod predsjedanjem državne tajnice Katarine Ivanković Knežević. Tema sastanka bilo je samozapošljavanje, a cilj je bio analizirati provedbu ove mjere i dati prijedloge za poboljšanje. Ivana Mikek Kupres iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održala je prezentaciju kojom je obavijestila članove Radne skupine o rezultatima provedbe ove mjere u 2017. godini te je istaknula kako se plan provedbe ostvaruje prema zacrtanim ciljevima. Naime, od planiranog broja od 3.761 novouključenih korisnika, do 30. listopada 2017. godine uključeno je ukupno 2.619 osoba. Ukratko je prikazana struktura osoba kojima je odobrena mjera samozapošljavanja po obrazovanju, starosti i područnim/regionalnim uredima HZZ-a. DSC_6465 Fokus rasprave nakon prezentacije bio je usmjeren na korigiranju elemenata obrasca zahtjeva za odobrenje mjere samozapošljavanja te prijedlozima s ciljem poboljšanja u odobravanju i provedbi ove mjere. Članovi Radne skupine ocijenili su mjeru samozapošljavanja  kao odličan početni impuls u prvim poduzetničkim/obrtničkim koracima te smatraju da je i dalje treba razvijati putem mjera aktivne politike zapošljavanja. DSC_6505 Zaključci sastanka su: 1. Na prijedlog MRMS-a povećat će se iznos potpore za samozapošljavanje na 55.000,00 kn (sa sadašnjih 35.000,00) 2. Ojačat će se sustav podrške potencijalnim poduzetnicima/obrtnicima te će HZZ u tu svrhu osmisliti dodjelu bespovratnih sredstava koje će se ugovoriti u 2018. godini 3. Kreirat će se financijski instrument iz OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. namijenjen mikrokreditiranju i osiguranju jamstava 4. Potpora za samozapošljavanje moći će se odobriti i za socijalno poduzetništvo. 5. HZZ treba dostaviti prijedlog izmijenjenih kriterija za bodovanje zahtjeva za odobrenje  samozapošljavanja u kojem se će se ublažiti negativno bodovanje prethodnog poduzetničkog iskustva