Odluka o financiranju operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama" kojom se Povjereniku za informiranje dodjeljuju bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od  599.922,00 kuna. Cilj operacije je jačanje transparentnosti i otvorenosti u javnom upravljanju, a financirat će se edukativne aktivnosti, izrada tiskanih i online edukativnih i promotivnih materijala, provedba online kampanje i izrada nove korisnički orijentirane web stranice.  Trajanje provedbe operacije je 12 mjeseci, a aktivnostima će biti obuhvaćeno najmanje 150 zaposlenika u tijelima javne uprave.