Održana 62. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na današnjoj sjednici Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske. Obrazlažući prijedloge ministar Pavić naglasio je da pregovori sa sindikatima državnih službenika i namještenika i sindikatima službenika i namještenika u javnim službama ulaze u finalnu fazu. Pregovori su tekli u tri faze; u prvoj fazi raščistile su se zakonske odredbe kolektivnih ugovora, u drugoj se razgovaralo o nematerijalnim interesnim pitanjima, a u trećoj fazi o materijalnim. „Kako bi pregovarački proces bio učinkovitiji, uzimajući u obzir gotovo dnevnu dinamiku sastanka i činjenicu da nakon pregovora za TKU započinju pregovori za granske temeljne ugovore koji bi trebali biti doneseni do 1. prosinca, predložena je nadopuna pregovaračkih timova zamjenicima“, pojasnio je ministar. Foto: Vlada Republike Hrvatske
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske