Predstavljanje novih Mjera aktivne politike zapošljavanja u Bjelovaru