Redoviti sastanak Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO)

BRUXELLES – Potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih gđa. Milanka Opačić i ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. sudjelovali su na redovitom sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) u Bruxellesu 11. prosinca, gdje su se susreli sa predsjedavajućim Vijeća g. Giulianom Polettijem, talijanskim ministrom rada i socijalne politike, novom povjerenicom Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i radnu mobilnost gđom. Marianne Thyssen i poljskim ministrom rada i socijalne politike dr. Władysławom Kosiniak-Kamyszom. Na Vijeću EPSCO-a usvojen je politički dogovor o organizaciji radnog vremena u unutarnjim plovnim putovima, zatim opći pristup Direktive o pomorcima i Uredbe EURES, a raspravljalo se i o provedbi Garancije za mlade, te novostima u sklopu Europskog semestra u 2015.g. Također je predviđena rasprava o Direktivi o zaštiti radnica koje su nedavno rodile ili doje, zatim o Direktivi o antidiskriminaciji i Direktivi o ravnopravnosti spolova među direktorima tvrtki, te usvajanje zaključaka o Pekinškoj platformi za djelovanje. Više informacija možete pronaći ovdje.