Održana 67. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na 67. sjednici usvojila je Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu (EU), Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima (EU), te je prihvatila Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2016. godinu. Predstavljajući Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić rekao je kako je ovim Zakonom uveden jedinstveni obrazac za objedinjeno prikupljanje i dostavu podataka o primicima i davanjima po osiguranicima. Pojasnio je kako prihvaćanjem ovog Nacrta omogućuje, za obveze nastale prije donošenja ovog Zakona, prikupljanje podataka putem Obrazaca R-S/R-Sm važećih u vrijeme nastanka obveze kako bi obveznici mogli ispuniti svoju zakonsku obvezu nastalu u ranijem razdoblju. Posljedično tome već uplaćena sredstva doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja, koja se nalaze na privremenom računu Središnjeg registra osiguranika radi nemogućnosti raspoređivanja na osobne račune, moći će se povezati sa zaduženjima. Obrazlažući prijedlog Nacrta konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu, ministar Pavić je rekao kako je taj Zakon donesen radi izvršenja obveza proizašlih iz Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske odnosno tzv. obeštećenja umirovljenika, od 12. svibnja 1998. Pojasnio je kako u razdoblju od 2006. do 2016. godine, kada se obeštećenje provodilo, fond HPB-Invest d.o.o., Društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom isplatilo ukupno 10.252.748.377,99 kuna za 488.577 članova Umirovljeničkog fonda. Istaknuo je kako je Republika Hrvatska, kao osnivač Umirovljeničkog fonda, 19. prosinca 2013. godine, izvršila svoju posljednju obvezu isplate obeštećenja svim članovima Fonda te je time prestala potreba za postojanjem Umirovljeničkog fonda. Objasnio je kako stupanjem na snagu ovoga zakona Umirovljenički fond prestaje postojati, a imovina, prava i obveze će preuzeti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Radi se o sredstvima na računu Hrvatske, kao članu Umirovljeničkog fonda, u iznosu od 5.481.496,53 kuna te šest sudskih postupaka ukupne vrijednosti od pola milijuna kuna. Govoreći o izmjenama Zakona o radu i izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima, ministar Pavić pojasnio je kako se u oba prijedloga prvenstveno radi o transponiranju Direktive EU u pogledu prava pomoraca. Izmjenama Zakona o radu osigurava se zaštita prava pomoraca na način da imaju ista prava uređena ZOR-om, dok se izmjene i dopune Zakona o europskim radničkim vijećima odnose na uređenje uvjeta za rad pregovaračkog odbora i europskog radničkog vijeća. „Budući da su pomorci na brodovima pa ne mogu sudjelovati u njihovom radu, omogućava se njihovo olakšano sudjelovanje u njihovom radu i mogućnost upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija“, pojasnio je. Dodatni razlog zbog kojega se donose izmjene Zakona o radu je omogućavanje provedbe i pravilne primjene zakonskih odredbi sadržanih u radno-pravnom institutu suodlučivanja radničkog vijeća, odnosno nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća/sindikata, kako bi se umjesto  obveznog postupka arbitraže, radi nadomještanja takve suglasnosti, administrativno podržanog od strane ureda državne uprave, to ponovno moglo biti riješeno. Izmjenama se ponovno uvelo zakonsko rješenje kojim se propisuje prvenstveno sudska nadležnost radi nadomještanja takve suglasnosti. Također, Vlada je na sjednici prihvatila Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2016. Predstavljajući izvješće, ministar je kazao da u odnosu na temeljne poslove REGOS-a (vođenje osobnih računa), prema brojčanim pokazateljima obveznici uplate doprinosa na prolazni račun REGOS-a uplatili su tijekom 2016. godine ukupno 5.359.294.276 kn, tj. prosječno je mjesečno uplaćeno 446.607.856 kn doprinosa II. stupa, što je za 3,77% više od mjesečnog prosjeka u 2015., nadodavši da su rezultati očekivani. Foto: Vlada Republike Hrvatske