MINISTAR dr.sc. TOMISLAV ĆORIĆ NA SVEČANOJ DODJELI UGOVORA „POVEĆANJE PRISTUPA ELEKTRONIČKIM IZVORIMA ZNANSTVENIH I STRUČNIH INFORMACIJA – E-IZVORI“

ZAGREB - U Multimedijalnoj dvorani u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost povodom potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima za operaciju „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori“ iz Operativnoga programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.'

Svečanost potpisivanja svojim prisustvom uveličali su mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, visoki dužnosnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, rektori i prorektori hrvatskih sveučilišta, predstavnici sveučilišnih knjižnica, fakulteta, znanstvenih instituta, sektorskih agencija te ostali predstavnici stručne javnosti.

Ugovor su potpisali prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, dr. sc. Tatijana Petrić, ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te gospodin Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Riječ je o operaciji ukupnoga iznosa 133.760.000,00 kn.

Operaciju „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori“ provodit će Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao Korisnička institucija, tijekom 5 godine s ciljem povećanja dostupnosti i korištenja međunarodno relevantnih elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija kako bi se povećala kvaliteta znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika te osigurala međunarodna vidljivost njihovih znanstvenih rezultata.

Ovom prigodom dr.sc. Tomislav Ćorić, ministar, obratio se nazočnima pozdravnim govorom:

1

„Vjerujem kako je svima poznato da Republika Hrvatska korištenjem sredstava iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ulaže značajne napore u unaprjeđenje ljudskog kapitala u istraživanju i razvoju, unaprjeđenje učinkovitosti i kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja te povećanje dostupnosti i razine sudjelovanja u cjeloživotnom učenju.

Provedbom aktivnosti i ostvarivanjem rezultata operacije e-Izvori, izravno će se doprinijeti ispunjavanju cilja poboljšanja uvjeta rada za hrvatske istraživače te ostvarenju strateških ciljeva Republike Hrvatske u području razvoja sustava znanosti, tehnologije i inovacija koji su navedeni i kao glavni ciljevi nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ovaj tip aktivnosti je osobito značajan i u kontekstu provedbe europskih politika potpore izgradnji Jedinstvenog digitalnog tržišta koje se danas smatra pokretačem i okosnicom razvoja europskog gospodarstva.

Cijela akademska zajednica Republike Hrvatske - profesori, asistenti, nastavno osoblje te studenti svih razina studija - imat će izravan pristup širokom području znanstvene i stručne bibliografije što će, vjerujemo imati za posljedicu povećanje kvalitete programa na našim sveučilištima i jačanje konkurentnosti domaćih sveučilišta na europskoj i svjetskoj razini.

Vjerujem kako je ovo samo jedna u nizu svečanih prigoda te kako ćemo se u godinama koje slijede češće sretati u ovakvim okolnostima.“

2

Aktivnosti ovoga projekta primarno su usmjerene na nabavu inozemnih znanstvenih časopisa i baza podataka uz nacionalne licencije i osiguranjem pristupa elektroničkim časopisima i bazama podataka. Stoga je u planu godišnje sklopiti deset ugovora s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija koji će pokrivati sva područja znanosti. Također, u sklopu aktivnosti edukacije korisnika sudjelovati će 500 osoba (profesora, asistenata, nastavnoga osoblja, studenata i ostalih) iz sustava znanosti i visokog obrazovanja).