Državna tajnica na seminaru „Improving measures to implement the Recommendation on integration of the long-term unemployed into the labour market’

Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević sudjeluje je na seminaru „Improving measures to implement the Recommendation on integration of the long-term unemployed into the labour market’ na kojem se govorilo o primjeni mjera za uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada. Istaknula je kako su uzroci dugotrajne nezaposlenosti u Hrvatskoj ciklički kao što je recesija te strukturni koji su vidljivi u neusklađenosti između ponude i potražnje na tržištu rada, dodavši kako upravo to posebno pogađa osobe niže razine obrazovanja i osobe starije od 50 godina u procesu uključivanju na tržište rada. DSC_5805 „Posljednje tri godine prisutno je smanjenje apsolutnog broja dugotrajno nezaposlenih te blago smanjenje udjela dugotrajno nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih. Treba istaknuti kako se u promatranom periodu smanjivao i ukupan broj nezaposlenih. Tako je primjerice,  udio dugotrajno nezaposlenih osoba u 2015. iznosio 49,5%, u 2016. 49,4% , dok je u prvih 9 mjeseci 2017. iznosio 47,7 %“ konstatirala je državna tajnica. Navela je kako Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, sukladno Preporuci o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (Vijeće EU) i Nacionalnom planu reformi 2017., provodi mjere aktivne politike zapošljavanja putem paketa mjera „Od mjere do karijere“  vrijednog 1,5 mlrd. kuna koji sadrži 9 mjera. A to su: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje nezaposlenih, Osposobljavanje na radnom mjestu, Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Javni rad, Potpore za očuvanje radnih mjesta i Stalni sezonac. DSC_5779 Podsjetila je kako je osnovana Radna skupina za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja čiji je zadatak identificirati ključne probleme tržišta rada, unaprediti mjere aktivne politike zapošljavanja te rad na izradi Strateškog plana za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine.