Državna tajnica Ivanković- Knežević na informativnoj radionici o projektu „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Državna tajnica Katarina Ivanković-Knežević sudjelovala je u Karlovcu na informativnoj radionici za potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2017.-2018.) koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda; Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć (OP FEAD). Riječ je o pozivu koji za cilj ima ublažiti najteže oblike dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Program predstavlja dodatnu vrijednost  postojećim nacionalnim programima i nije zamjena za programe subvencioniranja hrane koji se provode. Karlovac_2 Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125% indeksa razvijenosti. Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 HRK , a projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova.